POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

 

PUNKTACJA - MEiN

Przegląd Socjologiczny znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki – 70 punktów

Ogłoszenia

Nabór tekstów do zeszytu nr 2/2023 - psychologia dyskursowa

2022-08-29

Redakcja „Przeglądu Socjologicznego” zaprasza do nadsyłania artykułów do zeszytu tematycznego poświęconego psychologii dyskursowej ukształtowanej na Uniwersytecie w Loughborough. Chcielibyśmy zebrać artykuły poświęcone zarówno zagadnieniom teoretyczno-metodologicznym, jak i opracowania empiryczne prowadzone w duchu psychologii dyskursowej. Czekamy także na teksty rozpatrujące zbieżności i rozbieżności między psychologią dyskursową a dziedzinami pokrewnymi, zwłaszcza analizą konwersacyjną i etnometodologią, ale także innymi kierunkami w szeroko rozumianych naukach społecznych i humanistycznych. Zależy nam również na artykułach polemicznych, problematyzujących teorię i praktykę psychologii dyskursowej, a także wskazujące kierunki jej możliwych przemian.

Przeczytaj więcej na temat Nabór tekstów do zeszytu nr 2/2023 - psychologia dyskursowa