Przemiana pokoleniowa w firmach rodzinnych a struktura rozkładu kapitałów w strategiach reprodukcyjnych

  • Łukasz Trembaczowski Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: sukcesja, firmy rodzinne, reprodukcja, habitus, kapitał ekonomiczny, kapitał kulturowy

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań poświęconych sukcesji w firmach rodzinnych rozpatrywanej w szerszej perspektywie strategii reprodukcji pozycji klasowych. Odwołując się do teorii Pierre’a B ourdieu a konkretnie jego koncepcji habitusu-pola i strategii rekonwersji kapitałów, tekst analizuje warunki zajścia sukcesji, zastosowane strategie reprodukcji oraz transfery poszczególnych kapitałów w trakcie zmiany pokoleniowej w firmach rodzinnych. Badania wskazują na habitus jako kluczowy element wyjaśniający szczególną odpowiedniość struktury kapitałów, indywidualnych wyborów i aspiracji z potencjałem sukcesyjnym przedsiębiorstwa, a ogólniej strukturalnymi regułami i ograniczeniami reprodukcji.

Opublikowane
2018-12-01
Dział
Artykuły