Wyzysk bułgarskich migrantów w Europie: mechanizmy radzenia sobie

  • Maria Velizarova Bulgarian Academy of Sciences
  • Vassil Kirov Bulgarian Academy of Sciences
Słowa kluczowe: wyzysk pracowników, praca prekaryjna, migracja, Bułgaria, narażenie na ryzyko, sieci społeczne

Abstrakt

Wyzysk pracowników i jego najbardziej wyraziste formy, jakimi są praca przymusowa czy przemyt ludzi, nie są zjawiskami nowymi. Są one obecne w całej Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności w Bułgarii. Artykuł analizuje mechanizmy wykorzystywane przez emigrantów w celu poradzenia sobie z takiego typu wyzwaniami na rynku pracy. Analiza opiera się na wywiadach jakościowych z niskowykwalifikowanymi emigrantami z Bułgarii w krajach UE. Silne sieci społeczne wykorzystywane w czasie pierwszych działań migracyjnych uznane zostają za mechanizm, który ogranicza ryzyko wyzysku.

Opublikowane
2018-12-01
Dział
Artykuły