Prekaryjność na rynku pracy a alienacja polityczna

  • Anna Kiersztyn Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: niepewność na rynku pracy, autorytaryzm, demokracja, partycypacja polityczna

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zależności między niepewnością na rynku pracy a postawami politycznymi w Polsce, w szczególności odpowiedź na pytanie o stopień, w jakim niepewność ekonomiczna determinuje deklarowany udział w wyborach oraz zainteresowanie polityką, jak również poparcie dla wartości demokratycznych. Zaprezentowane w artykule analizy mają charakter ilościowy; wykorzystano w nich dane z szóstej fali Polskiego Badania Panelowego (POLPAN), przeprowadzonego w 2013 roku na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 21 lat i powyżej. Wyniki analiz wskazują na silne korelacje między niepewnością obserwowaną w momencie badania i analizowanymi zmiennymi, jednak większość z tych zależności zanika w modelach regresji wielokrotnej, gdy kontrolowane są inne społeczno-demograficzne charakterystyki respondentów. Wydaje się, iż brak zainteresowania polityką i większy dystans wobec demokracji wśród członków prekariatu nie wynika bezpośrednio z sytuacji niepewnego zatrudnienia, lecz jest efektem czynników takich jak młody wiek, niższy poziom wykształcenia i niższe dochody gospodarstwa domowego.

Opublikowane
2018-12-01
Dział
Artykuły