Naruszenia prawa pracy jako innowacje w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

  • Karol Muszyński Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: naruszenia prawa pracy, zależna gospodarka rynkowa, różnorodność kapitalizmu, innowacja, Europa Środkowo-Wschodnia

Abstrakt

Artykuł analizuje dane wtórne pochodzące z inspekcji pracy Czech, Polski, Słowacji i Węgier (państw Europy Środkowo-Wschodniej – EŚW) i argumentuje, że popularność i struktura naruszeń prawa pracy powinna być tłumaczona przez fakt, że naruszenia prawa pracy są specyficznymi formami adaptacji/innowacji dokonywanymi przez firmy w państwach EŚW, nakierowanymi na obniżanie kosztów pracy i uelastycznianie stosunków zatrudnienia. Artykuł wykorzystuje teorię gospodarki rynkowej zależnej pochodzącą z ujęcia różnorodności kapitalizmu (varieties of capitalism). Główna przewaga komparatywna zależnych gospodarek rynkowych leży w niskich kosztach pracy. Rozpowszechnienie i najpopularniejsze formy naruszeń wskazują, że firmy wykorzystują naruszenia prawa pracy w sposób kreatywny, aby wyostrzyć swoją przewagę konkurencyjną. Umożliwia to nieefektywny system nadzoru przestrzegania prawa pracy. Możliwości obchodzenia i naruszenia regulacji zatrudnienia powinny być traktowane jako elementy instytucjonalnej przewagi komparatywnej państw EŚW. Artykuł sugeruje również, że rządy państw EWŚ częściowo promują naruszenia prawa pracy poprzez „polityki dryfu”.

Opublikowane
2018-12-01
Dział
Artykuły