Zmieniające się znaczenia pracy wśród młodych dorosłych z wykształceniem wyższym w perspektywie temporalnej

  • Justyna Sarnowska Uniwersytet SWPS, Warszawa
  • Dominika Winogrodzka Uniwersytet SWPS, Warszawa
  • Paula Pustułka Uniwersytet SWPS, Warszawa
Słowa kluczowe: młodzi dorośli, znaczenie pracy, wchodzenie w dorosłość, bieg życia, analiza temporalna, rynek pracy

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie znaczeń, jakie młodzi ludzie nadają pracy wraz z upływem czasu. Skupiamy się na narracjach młodych osób (w wieku 19–34 lata) z wyższym wykształceniem, będących na różnych etapach procesu wchodzenia w dorosłość. Odwołując się do badań dotyczących przechodzenia z edukacji do zatrudnienia, wykorzystujemy koncepcję elastycznego czasu społecznego [Adam 1998], by przedstawić, jak jednostki konstruują zmiany oraz punkty zwrotne w swoich biografiach. Wraz z upływem czasu zmienia się ocena poszczególnych wydarzeń i doświadczeń na rynku pracy. Opierając się na materiale z projektu „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów”, omawiamy różne znaczenia nadawane pracy na trzech etapach życia od późnej adolescencji do wczesnej dorosłości. Przede wszystkim oddajemy głos badanym, którzy podzielili się swoimi refleksjami na temat: (1) pracy w trakcie szkoły średniej, (2) łączenia studiów z pracą, (3) wchodzenia na rynek pracy bezpośrednio po zdobyciu wykształcenia uniwersyteckiego oraz na późniejszych etapach trajektorii. Artykuł rzuca światło na kwestię stabilności na rynku pracy i jej konstruowaniu na kolejnych etapach życia.

Opublikowane
2018-12-01
Dział
Artykuły